Slim besparen met Nefit

dubbel besparen met nefitBij aanschaf van een Nefit TrendLine HR-ketel of één van de actiecombinaties ontvangt u tijdelijk € 100,- tot € 350,- retour. Lees hier wat u moet doen om te profiteren van deze extra besparing.

Stap 1

Koop tussen 11 september 2015 en 31 maart 2016 een Nefit TrendLine of één van de slimme combinaties bij uw Nefit dealer.

Stap 2

Selecteer op deze website welke ketel of combinatie u heeft aangeschaft. Op die pagina vult u de benodigde gegevens in en upload u uw factuur. Hierop moeten de aankoop van de Nefit TrendLine of één van de slimme combinaties vermeld staan, inclusief de installatiewerk- zaamheden uitgevoerd door uw Nefit dealer.

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze tijdelijke promotionele actie wordt georganiseerd door Nefit. Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. gevestigd te Deventer.
 • De actieperiode loopt van 11 september tot en met 31 maart 2016.
 • Deelname is mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld deelnameformulier en een kopie van het originele aankoopbewijs via www.nefit.nl/slimmecombinaties.

Actieproducten en retourbedragen

 • De actie betreft uitsluitend de Nefit HR-ketels van het type TrendLine (alle varianten) en onderstaande productcombinaties met de respectievelijke retourbedragen:
  1. Nefit TrendLine HR-ketel: € 100
  2. Nefit TrendLine HR-ketel + Nefit Easy thermostaat: € 150
  3. Nefit TrendLine HR-ketel + Nefit SolarLine zonneboilersysteem: € 250
  4. Nefit TrendLine HR-ketel + Nefit VentiLine of EnviLine warmtepomp: €350
 • De actie is alleen geldig voor bovenstaande producten / productcombinaties die binnen de actieperiode zijn gekocht én door een erkend installateur zijn geïnstalleerd.
 • Het verschuldigde retourbedrag van € 100,-; respectievelijk  € 150,- ; € 250,- ; of € 350 is inclusief BTW.

Actieperiode

 • De actieperiode loopt van 11 september tot en met 31 maart 2016, hierbij is de installatiedatum bepalend.
 • De uiterste deelnamedatum is 31 maart 2016.
 • Deelnameformulieren die na 31 maart 2016 door Nefit worden ontvangen, kunnen niet in behandeling worden genomen, ongeacht het al dan niet binnen de actieperiode vallen van de installatiedatum.
 • Na controle en acceptatie van de deelname vindt binnen zes weken de overboeking van het retourbedrag op het door de deelnemer opgegeven geldig Nederlands bankrekeningnummer plaats.
 • Voor aanmeldingen die niet via de reguliere actiesite www.nefit.nl/slimmecombinaties bij Nefit binnenkomen is de verwerkingstijd langer.

Aankoopbewijs

 • Als aankoopbewijs geldt een kopie van de factuur van het installatiebedrijf dat de producten heeft geleverd en geïnstalleerd.
 • Naam, adres en vestigingsplaats van het installatiebedrijf dienen correct en leesbaar op de kopie van de factuur te zijn vermeld.
 • Op de kopie van de aankoopfactuur moet duidelijk vermeld staan dat het om de koop en installatie van een Nefit TrendLine HR-ketel of een van de bovenstaande productcombinaties gaat
 • Wanneer de aankoop is gedaan bij een bedrijf dat de producten niet zelf installeert, dient ook een factuur van de installatiewerkzaamheden door een erkend installateur overlegd te worden.
 • In geval een kopie van de aankoopfactuur ontbreekt omdat de bovengenoemde producten tijdens de actieperiode op basis van lease of huur bij de eindgebruiker zijn geplaatst, kan ter vervanging van de aankoopfactuur de lease- of huurovereenkomst worden meegezonden. Op de overeenkomst dient het betreffende product te zijn vermeld, inclusief het serienummer.

Deelname en overige bepalingen

 • Deelname is voorbehouden aan eindgebruikers waarbij de Nefit TrendLine HR-ketel of productcombinatie bestemd is voor eigen gebruik.
 • Bij het moedwillig opgeven van foutieve persoons- en/of aankoopgegevens behoudt Nefit zich het recht voor deelnemers van de actie uit te sluiten.
 • Deelname is voorbehouden aan particuliere consumenten van 18 jaar en ouder met hoofdverblijfplaats Nederland.
 • Adresgegevens die via het deelnameformulier zijn ontvangen, worden ten behoeve van garantie- en servicedoeleinden door Nefit bewaard gedurende de langste garantietermijn die geldt voor (onderdelen van) het betreffende toestel (maximaal 15 jaar).
 • Persoonsgegevens die via het deelnameformulier zijn ontvangen worden uiterlijk 6 maanden na afloop van de actieperiode door Nefit gewist.
 • Adres- en persoonsgegevens worden door Nefit niet zonder ondubbelzinnige toestemming voor andere doeleinden gebruikt en niet verstrekt aan derden.
 • Nefit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane, foutief ingevulde, ongeldige, onleesbare of buiten de actieperiode vallende actieformulieren en kopiefacturen.
 • Nefit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijving van het verschuldigde retourbedrag op een onjuist rekeningnummer indien het in het deelnameformulier ingevulde rekeningnummer niet correct blijkt te zijn.
 • De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties van Nefit.
 • Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Nefit / Bosch Thermotechniek B.V. V2.1.080915